Första gången du loggar in

Första gången du loggar in på Samarbeta skapas ditt konto automatiskt.

Inloggning på Samarbeta Skellefteå för första gången för dig som inte har ett Samarbetakonto sedan tidigare.

1.    Gå till http://samarbeta.skelleftea.se

2.    Klicka på logga in med Skolfederationen

3.    Välj om du är personal eller elev

4.    Om du inte befinner dig på skolan får du upp en ruta där du ska skriva in dina inloggningsuppgifter för skolans dator.

5.    Välj ”Jag är ny – ingen befintlig användare”

6.    Följ instruktionerna

7.    Klart


Last modified: Tuesday, 21 August 2018, 11:47 AM