• Välkommen till IT-Hjälp för elever/studenter

  I denna kurs får du information om våra digitala tjänster för elever/studenter. Börja med att läsa nedan och klicka sedan på bilderna (ikonerna) för mer information.

  Menyn i Samarbeta

  Längst upp i Samarbeta finns en blå meny, där hittar du länkar till denna hjälpsida, skolschema, veckobrev, och Resurser och Skolportalen.  Under Resurser hittar du länkar till våra digitala tjänster/resurser, för mer information se bilderna/ikonerna Microsoft 365 samt Digitala tjänster nedan.


  Hjälp

  Behöver du hjälp med våra digitala tjänster, ex Samarbeta, kontakta IT-pedagog Anna Isaksson via mail eller Teams, anna.isaksson@skelleftea.se
  Innan du kontaktar en IT-pedagog, läs först igenom informationen på denna sida, för att se om du hittar problemet där och kanske själv kan lösa det.


  • Samarbeta Skellefteå

  • Microsoft 365

  • Skelev (frånvaro, studieplan, betyg)

   Vad är Skelev?

   Skelev är vad vi kallar skolsystemet Tieto education. I Skelev kan du som elev:

   • Se din frånvaro
   • Se din Studieplan
   • Se dina betyg

   Meny

   Så här ser menyn ut i Skelev för dig som elev:


   Inloggning

   Som elev loggar du in i Skelev via elevwebben, genom att klicka på länken nedan:

   https://prod-lcsse.service.tieto.com/WE.Education.StudentEntrance.Web/Home?Actor=Actor_Client&idpmethod=SAML&Domain=SkellefteaEdu

   • När du är på skolan loggas du automatiskt in i när du klickar på länken.
   • När du är hemma (eller på annat nätverk än skolans) använder du samma inloggning som på skoldatorn eller BankID.

   Som elev loggar du inte in i någon mobilapp, utan det är länken ovan som gäller. Det finns en app som heter Tieto Edu men den är till för föräldrar/vårdnadshavare, inte elever. 


   Frånvaro

   Så här ser det ut när man klickar på Frånvaro i menyn.


   Anmäld frånvaro – du kan se den frånvaro din vårdnadshavare anmält. Justera kan du endast göra om du fyllt 18 år.

   Rapporterad frånvaro – här kan du se frånvaro som är registrerad av skolan.

   För dig som är över 18 år

   När du fyllt 18 år kommer en ny menypunkt, se bild nedan, där jag du nu själv göra din frånvaroanmälan.

   Observera att sjukanmälan måste vara inne före första lektion för att vara giltig, glöms det bort måste kommunens Kundtjänst kontaktas för att efterregistrera utebliven anmälan.


   Information till vårdnadshavare

  • Digitala tjänster

   Här kan du läsa om flera av våra digitala tjänster. Se nedan för information om tjänsten och hur den fungerar.

   • Exam.net och Kunskapsmatrisen - digitala prov
   • Gleerups - digitala läromedel
   • Inläsningstjänst (ILT) och Begreppa - läromedel och studiestöd i ljudform