Entreprenörskap 50 p, läsåret 2017/2018. 50 p, läsåret 2018/2019

Lärare: Fredrik Lindström