Kurser som ni lägger här raderas permanent ett  par gånger per termin.