Eleverna i EE1 har en temavecka v.12 där de arbetar med entreprenörskap och företagande. 

arbetsuppgifter och laborationer i kemi 2

Material och laborationer i kursen Bioteknik Na 3