1:a försök till att lägga upp kurs i samarbeta

Ett seminarium om prov i Samarbeta.

- Typer av frågor

- Konstruktion av frågor

- Sammansättning av prov

- Rättningsteknik

Testkurs LO