Mer om resurser

Bok-modulen Bok

Bok-modulen möjliggör för en lärare att skapa en flersidig resurs i ett bok-liknande format inklusive kapitel och underkapitel. Böcker kan innehålla media och text och är användbara för att visa långa passager av information som kan delas in i sektioner. En bok kan t.ex. användas * För att visa litteratur för enskilda studiemoment * Som en personalhandbok * Som en portfölj/presentation av studentarbeten.

Etikett etikett

En etikett gör det möjligt att infoga bilder och text bland länkarna till aktiviteter på kurssidan. Man kan med fördel använda etiketter för att strukturera upp sitt material. Ex använda etiketter som underrubriker.

Fil Fil

Fil- modulen ger läraren möjligheten tillhandahålla en fil inom kursen. Där det är möjligt kommer filen att visas inom kurssidan, annars uppmanas studenten att ladda ner filen. En fil kan innehålla olika innehåll, till exempel kan en HTML-sida innehålla inbäddade bilder eller filmer.

Observera att studenten måste ha rätt programvara på sina datorer för att kunna öppna filen.

En fil kan användas:

  • För att dela presentationer i klassen
  • Att inkludera en miniwebbplats som en kursresurs
  • Att tillhandahålla mallar för program (t.ex. Photoshop. PSD) så att eleverna kan redigera och skicka in dem för bedömning

Mapp Mapp

Med mapp-modulen kan läraren visa ett antal relaterade filer i en enda mapp, vilket minskar scrollandet och långa listor på kurssidan. En packat mapp kan laddas upp och packas upp för visning. En tom mapp kan skapas och enskilda filer kan laddas upp i den.

En mapp kan t.ex. användas:

  • För en serie av filer inom ett ämne ( till exempel en uppsättning av åhörarkopior i pdf-format eller en samling av bildfiler för användning i studentprojekt)
  • För att tillhandahålla en gemensam uppladdningsutrymme för lärare på kurssidan (håller mappen dold så att endast lärare kan se det)
  • För att tillhandahålla en gemensam uppladdningsutrymme för studenterna på kurssidan (kom ihåg att ge studenterna redigeringsbehörighet till den specifika mappen)

Sida Sida

En sida gör det möjligt att visa och redigera en webbsida i kursen.

Denna sida/text är en resurs av typen "sida". 

URL URL

Med URL (Uniform Resource Locator / webbadress) modulen kan en lärare skapa en en webblänk som en kursresurs.

Allt som är fritt tillgängligt på nätet, såsom dokument eller bilder, kan länkas. URL:en (webbadressen) behöver inte vara startsidan på en webbplats. Webbadressen till önskat webbsida kan kopieras och klistras eller en lärare kan använda "filepicker" och välja en länk från ett arkiv som Flickr, YouTube eller Wikimedia (beroende på vilka förråd är aktiverade för webbplatsen).

Det finns ett antal visningsalternativ för URL, till exempel "inbäddad" eller "öppna i ett nytt fönster".

Det finns även avancerade inställningsalternativ som gör det möjligt att definiera informationsöverföring till webbadressen (t.ex. elevs namn) om det behövs eller önskas.

Observera att URL:er även kan läggas till andra resurser eller aktiviteter genom att använda sig av textredigeraren i respektive element.

Senast modifierad: onsdag, 12 oktober 2016, 11:53