• Samarbeta för Lärare

  Välkommen till kursen "Samarbeta för lärare". Samarbeta Skellefteå är Skellefteå gymnasieskolors lärplattform, som bygger på Moodle. 

  Här nedan presenteras information om Samarbeta Skellefteå och dess funktioner samt våra standarder och riktlinjer.

  Behöver du hjälp med Samarbeta, kontakta din lokala IT-pedagog.

  För att navigera i denna kurs (som har kursformatet Grid) klickar man på ikonerna för att öppna sektionen i ett fönster ovanpå kursen. Sedan kan man klicka till höger eller vänster för att gå mellan sektionerna, alt klicka på piltangenterna på skrivbordet. För att gå ur visningen klickar man på krysset högst upp till höger alt utanför fönstret.

 • Supportinformation

  Här hittar du supportinformation, var du ska felanmäla samt vilka som är supportpersoner på skolorna.

  Behöver du hjälp med samarbeta kontakta din lokala IT-pedagog.

  Helpdesk felanmälan

  Har du problem att logga in eller fungerar inte samarbeta som det ska, felanmäl till Helpdesk.

  Fungerar inte Samarbeta? » Felanmäl till Helpdesk.

  Om det är fel på Samarbeta, och det är anmält, kommer det att stå ett felmeddelande på Samarbetas förstasida med information om felet, i samma röda stil som ovan.

  Supportpersoner Skellefteå

  Behöver du hjälp med Samarbeta eller andra ärenden då du behöver kontakta din lokala IT-pedagog, skicka e-post till vår gemensamma funktionsbrevlåda gyk.digitaltlarande@skelleftea.se alt skicka ett meddelande direkt till IT-pedagogen, se e-postadress nedan.

  Anderstorpsgymnasiet:
  David Fahlesson (IT-pedagog)
  070 - 298 61 02
  david.fahlesson@skelleftea.se

  Thomas Ekholm
  thomas.ekholm@skelleftea.se

  Baldergymnasiet:
  Tobias Lundmark (IT-pedagog)
  070 - 284 62 36
  tobias.x.lundmark@skelleftea.se

  Sara Hällgren (IT-utveckling)
  sara.hallgren@skelleftea.se

  Lars-Olov Lundberg
  lars-olov.lundberg@skelleftea.se

  Naturbruksgymnasiet:
  Leif Lindroth
  leif.lindroth@skelleftea.se

  VUX/YH:
  Kerstin Lindmark 
  072-5307109
  kerstin.lindmark@skelleftea.se

  Gulzat Crüsell
  gulzat.crusell@skelleftea.se

  Sara Holmqvist
  sara.holmqvist@skelleftea.se

  Frågor, idéer och synpunkter?

  Har du tankar eller frågor kring Samarbeta Skellefteå kontakta oss supportpersoner på denna adress: samarbeta.support@skelleftea.se

 • Lägg till ny kurs

  Här hittar du information om hur man lägger till en ny kurs samt hur man döper och kategoriserar kurser!

  För att du ska kunna lägga till nya kurser måste du ha rätt behörighet. Har du inte det be din skolas supportperson lägga till dig. Tills vidare kan du ansöka om kurs nedan.

 • Aktiviteter, Resurser & Block

  Här nedan presenteras aktiviteter, resurser och block i Moodle. 

  Instruktionsfilmer hittar ni i nästa sektion "Filmer och Lathundar".

 • Filmer och lathundar till Samarbeta

  Här finns instruktionsfilmer och lathundar. Dessa filmer går igenom allmänna viktiga saker att kunna och känna till som lärare. Specifik information om olika funktioner och innehåll finns i avsnitten om Resurser, Aktiviteter och Block. Detta är en sidan där det eftersom kan komma att läggas till fler lathundar och instruktionsfilmer, detta annonseras då i sidans nyhetsforum.

  Är du helt ny i samarbeta kan du börja med att kolla in Moodles YouTube kanal, se Learn Moodle 3.1 längst ned på denna sida. Där går de igenom Moodle från grunden. Vill du ha hjälp kontakta din skolas IT-pedagog.
   

  Vi jobbar med att lägga till fler filmer och lathundar. Är det någonting du efterfrågar, kontakta till din skolas IT-pedagog eller skicka ett e-postmeddelande till:  

  gyk.digitaltlarande@skelleftea.se

  För att kunna se alla resurser måste du vara inloggad. Gäster har begränsad behörighet.

 • Om dina elever behöver hjälp

  Om dina elever behöver hjälp finns det ett specifikt hjälpavsnitt för dem i menyn.

   Hjälp elev/student

  I hjälpavsnittet för elever finns en FAQ där det vanligaste felen står och hur man själv kan försöka lösa dessa. Fungerar det fortfarande inte kontaktar eleven sin skolas IT-pedagog och beskriver så utförligt som möjligt problemet.

  Det finns även en kurs på Samarbeta som heter Skellefteå gymnasieskolors IT-tips. Där finns massor med tips för hur eleverna kan använda datorn i skolan och vissa tips kan även du som lärare ha nytta av.

  • Hantering av gamla kurser

   Vi har väldigt många gamla kurser som inte används på samarbeta.skelleftea.se som ligger och tar upp utrymme i onödan.

   För att rensa upp ber vi er lägga era gamla kurser som ni vill radera under er skolas kategori under SKRÄPKORG.

   Kurserna raderas ett par gånger per termin. För er som vill ha hjälp med detta är det bara att kontakta någon av IT-pedagogerna.


   INSTRUKTION FÖR KURSER SOM SKA RADERAS

   För att flytta kurserna till kategorin och dölja dem gör ni så här:

   1. Gå till blocket inställningar i den kurs du vill ta bort och klicka på "redigera inställningar".
   radera 1

   1. Under Allmänna data --> Välj kategori av kurser här --> Välj SKRÄPKORG (längst ned i den kategorin ni är behöriga i).radera2
   2. Under Synlig välj Dölj, då syns inte kursen för elever längre. dölj
   3. Klicka längst ned på Spara och Visa

   4. Tack för att du hjälper oss att rensa och hålla Samarbeta uppdaterad :)


   INSTRUKTION FÖR KURSER SOM SKA SPARAS 

   1. Kurser som ni vill spara lägger ni under kategorin Avslutade kurser för respektive skola. Dessa raderas ej.
   2. Kom ihåg att även Dölja de kurser ni vill spara, så att eleverna inte får upp dem när de söker aktuella kurser.
   3. Kurser som ni sparar kan ni med fördel återanvända (importera) material från när ni skapar nya kurser, då följer materialet med men inte eleverna och deras ev inlämningar.
   radera3