• Hjälp för lärare (IT)

  I denna kurs får du information om våra digitala tjänster för lärare.


  Support

  Behöver du hjälp, kontakta din lokala IT-pedagog eller skicka ett e-postmeddelande till: gyk.digitaltlarande@skelleftea.se
  För kontaktuppgifter till supportpersoner för samarbeta samt IT-pedagoger, se blocket till höger.

  För att navigera i denna kurs (som har kursformatet Grid) klickar man på ikonerna för att öppna sektionen i ett fönster ovanpå kursen. Sedan kan man klicka till höger eller vänster för att gå mellan sektionerna, alt klicka på piltangenterna på skrivbordet. För att gå ur visningen klickar man på krysset högst upp till höger alt utanför fönstret.

 • Samarbeta Skellefteå

  Samarbeta Skellefteå är Skellefteå gymnasieskolors lärplattform, som bygger på Moodle. Här nedan presenteras information om Samarbeta Skellefteå och dess funktioner samt våra standarder och riktlinjer.

  Behöver du hjälp, eller har du idéer eller tips, med Samarbeta eller andra ärenden då du behöver kontakta din lokala IT-pedagog, skicka e-post till vår gemensamma funktionsbrevlåda gyk.digitaltlarande@skelleftea.se alt skicka ett meddelande direkt till IT-pedagogen, se kontaktuppgifter i blocket till höger.

 • Om dina elever behöver hjälp

  Om dina elever behöver hjälp finns det ett specifikt hjälpavsnitt för dem i menyn.

   Hjälp elev/student

  I hjälpavsnittet för elever finns en FAQ där det vanligaste felen står och hur man själv kan försöka lösa dessa. Fungerar det fortfarande inte kontaktar eleven sin skolas IT-pedagog och beskriver så utförligt som möjligt problemet.

  Det finns även en kurs på Samarbeta som heter Skellefteå gymnasieskolors IT-tips. Där finns massor med tips för hur eleverna kan använda datorn i skolan och vissa tips kan även du som lärare ha nytta av.