Denna karaktärskurs ingår i programmet estetik och media.