Intensiv kurs i ke 1 för elever som genomgått ordinarie undervisning tidigare.