Här läggs allt material upp som jag gick igenom på lektionen

Bank för frågor och uppgifter.

viss planering