Här läggs allt material upp som jag gick igenom på lektionen